Óvodás Csoport

A 3-6 éves kor egy rendkívül aktív kor. A gyermek ekkorra már megtanult beszélni, sok mindenben önálló, végtelenül kíváncsi, és ezekkel a megszerzett készségekkel elindul felfedezni a világot. Ebben a korban hatékonyan ki lehet használni az időt arra, hogy játékosan olyan dolgokat ismerjen meg, olyan készségeket sajátítson el , amire később, a tanulással terhelt iskolai években már nem lesz elég idő. Az angol nyelvelsajátítás egyike ezen készségeknek.

A gyermekkor korai éveiben, az anyanyelv elsajátítása miatt az agyban egy bizonyos LAD (Language Acquisition Device) agyi központ segít, hogy minél gyorsabban és könnyedén elsajátítsuk anyanyelvünket. Amint ez a folyamat lezajlott, a LAD agyi központ visszafejlődik, mert funkcióját betöltötte. Ha a kisgyermek ebben a korban találkozik egy idegen nyelvvel, nem megtanulja, hanem elsajátítja  a nyelvet. A nyelvi elemek tárgyakhoz, tevékenységekhez kötődnek, ami egy sokkal mélyebb bevésődést eredményez.

Amellett, hogy a gyermekek minden nap angol foglalkozásokon vesznek részt, szeptembertől külföldi kolléga fog rendszeresen foglalkozni velük délelőttönként azért, hogy egy idegen kultúrát képviselő személy színesítse az életüket, és hogy még jobban ösztönözzük őket a nyelvelsajátításban. Februártól pedig állandó külföldi munkatárs fog hozzánk csatlakozni. Magyar nyelvű óvónő gondoskodik az anyanyelv helyes és pontos elsajátításáról, másik kollégánk folyamatosan angolul beszél a gyermekekhez, így a két nyelv jelenléte természetes és állandó. 

A heti program része a torna, ének-zene, anyanyelvi nevelés, vizuális nevelés, környezetünk, Iq- kuckó készségfejlesztő foglalkozás valamint a mindennapi angolóra. A foglalkozásokat fejlesztő pedagógus, óvónő, Ringató foglalkozásvezető, angol tanár tartja. A gyerekeket házon kívül kisebb kirándulásokra, sétákra visszük, bábszínházba, állatkertbe látogatunk velük.
Igény szerint hetente úszni és lovagolni visszük a gyerekeket.