TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0109

A pályázat címe: „Happy Kids magyar- angol családi napközi 1-2. megvalósítása”

Támogatás összege: 34, 91 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszakának kezdető időpontja: 2014.08.01.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015. október 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A pályázat célja a 3 év alatti gyermekek részére alternatív napközbeni gyermekellátási formák létrehozásának támogatása. A téma nevében az „alternatív” szó arra utal, hogy a hagyományos bölcsődei ellátás helyett (azok szerepét nem vitatva) az annál könnyebben létrehozható és rugalmasabban működtethető családi napközik, illetve egyéb módon megszervezett gyermekellátási lehetőségek létrehozását, vagy meglévők bővítését támogatja a konstrukció.

A család és a munka összehangolásához elengedhetetlen a bölcsődei és az egyéb alternatív ellátási formák fejlesztése, kapacitásainak bővítése, amihez az infrastruktúra fejlesztésére is szükség van. A gyermekfelügyelet helyi szinten történő, a munkavállaló igényeihez rugalmasan igazodni képes, alternatív módon való megszervezése hatékony eszköz lehet a kisgyermekes szülők munkaerő- piaci részvételének növeléséhez, valamint munkahely- megtartási esélyeik növeléséhez. Hosszabb távon a gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatások finanszírozási rendszerének átfogó átalakításával teremthetők meg annak feltételei, hogy a kisgyermekes szülők minél nagyobb hányada vehesse igénybe a bölcsődei vagy egyéb ellátási formákat.

Az elnyert támogatásból a Gyöngy Szemek Alapítvány két családi napközi csoportban összesen 12 új férőhelyet hozott létre. Továbbá olyan beruházásokat valósított meg, melyek a Családi Napközi felújítására irányultak, ezáltal olyan környezetet kialakítva, ahol a gyermekeket biztonságos, az eszközbeszerzések révén, megfelelő minőségű környezetben tudják a pedagógusok a gyermekeket fogadni. A projekt keretében új csoportszobákat és új fürdőszobát alakítottunk ki, korszerűsítettük a konyhánkat, kibővítettük a gyermek öltözőt. Az udvart a kisgyermekek életkori sajátosságainak megfelelően és számukra biztonságossá alakíttattuk át. Kinti és benti eszközöket, játékokat szereztünk be, amiknek segítségével tevékenységeiket változatosabbá tehetjük, és lehetőséget teremt a készségek, kompetenciák fejlesztésére is. Nagy hangsúly került a humán erőforrás fejlesztésére, amely magában foglalta a vezetői képzést. Az aktív kommunikációs tevékenység révén rengeteg családhoz eljutott az információ, amely lehetőséget nyújtott a korábbiakban említett gyermek elhelyezésre és munkába állásra. A program során olyan gyermekek számára biztosított támogatások kerültek megvalósításra, mely a gyermekek étkeztetését helyezték előtérbe, szem előtt tartva az egészséges táplálkozást, és az egyéni igények (allergia miatti különleges étrend) kiszolgálását. A gyermekek a mindennapok során képességfejlesztő programokban, szakmai foglalkozásokban vehettek részt, a mozgáskultúrájukat és szellemi fejlődésüket fejlesztő pedagógus segítségével és bölcsis tornával segítették elő.

A nevelők továbbképzéseken elsajátított tudása, a beszerzett eszközök, a korszerű felszerelés és környezet hosszú távon biztosítja a gyermekek megfelelő ellátását, és szolgálja a család és a munka összehangolását.