Csapatunk

dr. Nagyné Barabás Izabella

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen kezdtem angol nyelvtanári szakon, majd a
Veszprémi Egyetemen 2010-ben angol nyelv és irodalom bölcsész és tanár szakon
diplomáztam.
Erdélyben, kétnyelvű környezetben nőttem fel, saját bőrömön tapasztaltam, hogy mi
a különbség egy idegen nyelv tudatos tanulása és természetes elsajátítása között.
Később is rendkívül könnyen tanultam a nyelveket. Tanultam angolt, franciát, lengyelt
és japán nyelvet is. Úgy gondolom, hogy egy nyelven keresztül egy új világ nyílik
meg.
Több nyelviskolában dolgoztam, óvodásokat is tanítottam, és munkám során
tapasztaltam meg, hogy a gyermekek mennyire fogékonyak ebben az életkorban az
idegen nyelvek elsajátítására. Ezért döntöttem úgy, hogy a saját leendő gyermekeim
számára is egy olyan környezetet alakítok ki, ahol a mindennapi élet helyzetein
keresztül az angol nyelv elsajátítása egy természetes folyamat. A nyelvi elemek
játékokhoz, tevékenységekhez és tárgyakhoz kötődnek, és a nyelvet nem
megtanulják, hanem észrevétlenül elsajátítják.
3 kisfiú boldog anyukájaként mindent megteszek, hogy legjobb tudásom szerint az
angol nyelv szeretetét átadjam saját és a velünk együtt cseperedő kisgyermekeknek.

I started my studies at the University of Debrecen, then in 2010 I graduated at the
University of Veszprém as an English language and literature humanities teacher.
Growing up in Transylvania, in a bilingual environment, I experienced on my own skin
what the difference is between consciously learning a language or acquiring it. Later,
I learned the languages much easily. I also learned English, French, Polish and
Japanese. I believe that a new world opens up through one language.
I have worked in several language schools, taught young kids, and in the course of
my work I have experienced how receptive children are to learning foreign languages
​​at this very young age. That’s why I decided to create an environment for my own
future children as well, where learning English through everyday life situations is a
natural process. Language elements are tied to games, activities, and objects, and
language is not learned but mastered unnoticed.
As the happy mother of 3 boys, I will do my best to pass on the love of the English
language to my own and the young children who are growing up with us.

Kocsis –Szalay Ildikó

Kocsis –Szalay Ildikónak hívnak. Egy kislány boldog anyukája vagyok. Kisgyermeknevelőként
végeztem, 7 éve dolgozom ebben a családias környezetben. Kedves, mosolygós, empatikus
személyiségemnek köszönhetően úgy gondolom, hogy hamar elfogadnak a gyerekek és így egy
bensőséges kapcsolatot tudok velük kialakítani. Számomra fontos , hogy a gyerekeknek egy
biztonságos, családias, meghitt és vidám légkört teremtsek, ahová örömmel járnak és mindenki a
maga fejlődési ütemében kiteljesedhet és fejlődhet. Erősségemnek tartom a mesélést. A
mindennapok során, szívesen mesélek a gyerekeknek, mert fontosnak tartom, hogy minél több élő
mesét halljon a gyermek mely fejleszti a kreativitásukat és belső képalkotásukat. Fontosnak tartom,
hogy az ének, zene, énekes játék a mindennapok részévé váljon, mely során fejlődik a gyermek
személyisége is. A kisgyermeknevelői munka olyan számomra, ami minden nap feltöltődést, valamint
pozitív élményeket ad. A gyermekektől viszonzásul kapott szeretetnél, illetve annál mikor látom,
hogy pozitív irányba fejlődnek az együttes nevelés hatására, nem tudok szebb dolgot elképzelni. Az
őszinteségük, a vidámságuk és a tiszta szeretetük megszépíti a napokat.

My name is Ildikó Kocsis-Szalay. I’m the happy mom of a girl. I graduated as a baby
and child nurse; I have been working in this familiar environment for 7 years. Thanks
to my kind, smiling, empathetic personality, I see that children accept me soon and
so I can form an intimate relationship with them. For me, it is important to create a
safe, familiar, intimate and cheerful atmosphere for children that they enjoy and that
everyone can complete and develop at their own pace of development. I consider
storytelling to be my strength. In my everyday life, I enjoy telling children tales
because I find it important that the child hears as many live tales as possible, which
develops their creativity and inner imagination. I consider singing important, music,
playing and singing are parts of our everyday life. During these activities the kids’
personality also develops. For me, nursing is a way to recharge every day as well as
have positive experiences. I can’t imagine anything more beautiful than the love I
receive from children in return, or when I see them developing in a positive direction
as a result of education. Their sincerity, cheerfulness and pure love beautify the
days.

Pesti Rebeka

Sziasztok Pesti Rebeka vagyok. Már 3 éve foglalkozom gyerekekkel. Igazából mindig is tudtam, hogy
valamilyen formában, de gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ez a vágy megmaradt, egészen a
pályaválasztásomig is. Kettő sokkal fiatalabb húgom van, így már jó korán megtudhattam, milyen
’pótanyukának’ lenni. Azért szeretek itt dolgozni és az hozott ide, hogy ezen a helyen valami pluszt,
valami többet nyújthatok a gyerekek számára. Van lehetőség kibontakozni mindenki nyitott, az új
ötletekre is. Szuper csapattal dolgozhatok együtt.
Nagyon szeretek a gyerekekkel együtt angolozni, szívesen vezetem be őket, a színek, a számok, az
állatok, a testrészeink, mozgásos énekek, dalok világába. De igazodok a neves ünnepekhez, jeles
napokhoz, vagy éppen az évszakokhoz. Szeretek velük barkácsolni, kézműveskedni, festeni, akár a
tenyerükkel, vagy éppen, a talpukkal. Sokat éneklek velük és benne vagyok minden mókában.
Szeretek olvasni is nekik.
Azért szeretek a gyerekekkel együtt dolgozni, mert annyira szerethetőek, annyira őszinték, minden
érzelmük és kedvük, megmutatkozik az arcukon is. Sok szeretetet és energiát adnak. Szerencsésnek
érzem magam, hogy ebben az életkorban vehetek rész az életükben. Láthatom a fejlődésüket, hogy
napról napra beilleszkednek a közösségbe, érezhetem az elfogadásukat és a kötődésüket felém.
Hálás vagyok minden mosolyukért és ölelésükért.

-BABY AND CHILD NURSE
Hi, I’m Rebecca Pesti. I have been dealing with children for 3 years. In fact, I always
knew I wanted to deal with kids. This desire remained, even until my career choice. I
have two much younger sisters, so I learned early on what it’s like to be a ‘surrogate
mom’. I love working here and what brought me here to be able to provide something
plus, something more for the kids in this place. There is an opportunity for everyone
to unfold, and open to new ideas as well. I can work with a super team.
I really like English activities with the kids, I like to introduce them to the world of
colors, numbers, animals, our body parts, movement songs and I adapt to famous
holidays, famous days, or seasons. I like to do arts and crafts, paint with them, either
with their palms or with their soles. I sing a lot with them and I’m in for all the fun. I
also like to read to them.
I love working with kids because they are so lovable, so honest, all their emotions
and mood is visible on their faces. They give a lot of love and energy. I feel lucky to
be able to participate in their lives at this age. I can see their progress as they
integrate into the community day by day, I can feel their acceptance and attachment
to me. I am grateful for all their smiles and hugs.

Kövesiné Galambos Szilvia

Kövesiné Galambos Szilvia , kisgyermeknevelő vagyok.
Gyakorlatilag egész felnőtt életemet gyerekek között tölthettem. Óvodában dolgozva, saját 4
gyermekem nevelésében, majd itt a FunnyKidsben eltöltött-eddigi-7 évem alatt is gazdagodhattam
tapasztalatokban.
Hiszek a feltétel nélküli elfogadásban, a szeretetben és a „ biztonságban vagyok” – érzés
fontosságában. Minden kisgyerek egyedi és megismételhetetlen. A családokkal karöltve azon
szeretnék dolgozni, hogy a kicsik ezt tapasztalhassák meg úgy, hogy közben megtanulnak
kapcsolódni, alkalmazkodni.
„Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték
magukat szavaidtól” Carl William Buenher

My name is Szilvia Kövesiné Galambos, I am a baby and child nurse. I was able to
spend practically my entire adult life with children. Working in kindergarten, raising
my own 4 children, and then during my 7 years here at FunnyKids, I was able to gain
experience. I believe in the importance of unconditional acceptance, love and a “I am
safe” feeling. Every toddler is unique and unrepeatable. Working with families, I want
to work so that the little ones can experience this while learning to connect and
adapt.
“They may forget what you told them, but they will never forget how they felt about
your words” Carl William Buenher

Pörnekiné Váradi Judit

Pörnekiné Váradi Judit vagyok. Végzettségemet tekintve dajka vagyok. Már 16 éve dolgozom
ezen a területen. Azért szeretek itt dolgozni, mert családias a hangulat, kedvesek a kollégák,
rendkívül jó a közösség. Nagyon szeretem a gyerekeket, úgy érzem hamar megtalálom velük
a közös hangot, szinte sajátjaimnak tekintem Őket. Pár éve még nem gondoltam volna, hogy
ilyen csodás óvodában dolgozhatom.

I’m Judit Váradi Pörnekiné. I’m a nurse. I have been working in this field for 16 years.
I like working here because the atmosphere is familiar, the colleagues are nice, the
community is very good. I really like children, I feel like I find a common voice with
them, I consider them almost my own. I hadn’t thought a few years ago that I could
work in such a wonderful kindergarten.

Reichard Lotti

Reichard Lotti vagyok, óvodapedagógus, 4 éve dolgozom ebben a szakmában. Mindig is
tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Édesanyám is pedagógus, így egyértelmű
volt számomra, hogy ezt a hivatást szeretném választani, tovább vinni. Úgy gondolom, hogy a
pedagógusi pálya nemcsak egy szakma, hanem egy hivatás, fontos, hogy szívvel lélekkel
csináljuk. A Funnykids egy olyan csapat, ahová a szülők, a gyermekek és az itt dolgozók is
szívesen, lelkesen érkeznek nap, mint nap. A Funnykids Magánóvoda rendkívül családias, jó
közösség, ezért is szeretek itt dolgozni. Célom, hogy az idejáró gyerekek biztonságban
érezzék magukat nálunk, élvezzék, szeressék az óvodai életet, mindemellett maximálisan
fejlődjenek is.

I am Lotti Reichard, a kindergarten teacher, I have been working in this profession for
4 years. I always knew I wanted to deal with children. My mother is also an educator,
so it was clear to me that I wanted to choose this profession, to carry it on. I believe
that a teaching career is not just a profession but it is a call, it is important that we do
it with the heart and soul. Funnykids is a place, where parents, children and the
people who work here are happy to come day bay day. Funnykids Kindergarten is a
really familiar, good community, which is why I love working here. My goal is for the
children who come here to feel safe with us, enjoy and love the kindergarten life, and
at the same time develop to the maximum.

Soltész Dóra

Soltész Dóra vagyok, 2015-ben végeztem Sopronban angol specializációs
óvodapedagógusként. Számomra mindig fontos volt a magyar értékek mellett az idegen kultúra
és nyelv megismertetése a legkisebbekkel, hiszen ebben a korban még olyan nyelvtanulási
képességekkel rendelkeznek, amelyek a későbbi évek során elveszhetnek. Hivatásom során
komplex, individuális fejlesztésre törekszem. Lelkiismeretes, lendületes, fiatalos csapatba
vágytam, a Funny Kids közösségébe való bekerüléssel ez az álom teljesült.

I am Dóra Soltész, I graduated in 2015 in Sopron as an English specialized
kindergarten teacher. In addition to Hungarian values, it has always been important for
me to introduce foreign culture and language to the youngest, as at this age they still
have language learning skills that may be lost in later years. In my profession, I strive
for complex, individual development. I longed for a conscientious, vibrant, youthful
team, and by joining the Funny Kids community, that dream came true.